Betano reține deja impozitul la sursă

Operatorul internațional de pariuri Betano, prezent pe piața din România, a venit deja în întâmpinarea clienților săi și reține impozitul la sursă din prima zi de la intrarea în vigoare a noilor reglementări legale.


Potrivit modificărilor Codului Fiscal, recent adoptate conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2018, începând cu data de 24 martie 2018 veniturile din jocuri de noroc online se impun prin reţinere la sursă. Cu alte cuvinte, casa de pariuri online achită ea impozitul direct către stat, iar pariorii nu mai trebuie să facă nimic în acest sens.


Astfel, Betano reține și va vira, în numele participanților la jocurile de noroc online, impozitul aferent veniturilor realizate de persoanele fizice ca urmare a participării la aceste activități, respectiv 1% din fiecare retragere având valoarea de până la 66.750 Lei.


Impozitul datorat se determină și se reține la sursă, de către plătitorul de venituri, la fiecare transfer din contul înregistrat pe platforma de jocuri de noroc în contul bancar sau similar.


Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant, de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:


Tranşe de venit brut- lei -
Impozit - lei -
până la 66.750 , inclusiv
1%
peste 66.750 - 445.000, inclusiv
667,5 + 16% pentru ceea ce depăşeşte  66.750
peste 445.000
61.187,5 + 25% pentru ceea ce depăşeşte 445.000


Important: Pentru veniturile obținute până la data de 23 martie 2018, inclusiv, impozitul datorat se determină de către organul fiscal competent, pe baza declarației de venituri pe care aveți obligația să o înregistrați la organul fiscal competent nu mai târziu de data de 25 mai a anului următor celui în care veniturile au fost realizate.